Kontakt

Miejscowe koło Czeski Cieszyn – Centrum

Obwód Czeski Cieszyn

Prezes: Małgorzata Rakowska
komórka: 602727711
e-mail prezes: mrakowska@seznam.cz

e-mail administrator stron: admin@pzko-centrum.cz

e-mail zarząd: zarzad@pzko-centrum.cz

adres: ul. Bożka 16

Czeski Cieszyn  737 01