Zarząd MK PZKO w Czeskim Cieszynie-Centrum

  • Prezes: Małgorzata Rakowska
  • Wiceprezes: Ewa Sikora
  • Sekretarz: Karol Toboła
  • Skarbnik: Wanda Toboła
  • Kierownik rejonowych: Wiesława Branna
  • Referent sportowy: Danuta Siderek
  • Łącznik z ZG PZKO: Anna Piszkiewicz
  • Członkowie:Irena Kufa, Janina , Erika Tomanek, Sebastian Henner, Ryszard Folwarczny, Eugeniusz Suchoń
  • Komisja rewizyjna: Alojzy Kufa, Maria Henner,Janina Procner
  • Gospodarz: Elżbieta Kolber