Zarząd

  • Prezes: Małgorzata Rakowska
  • Wiceprezes: Ewa Sikora
  • Sekretarz: Karol Toboła
  • Skarbnik: Maria Henner
  • Kierownik rejonowych: Wiesława Branna
  • Gospodarz: Elżbieta Kolber
  • Danuta Siderek, Anna Piszkiewicz, Irena Kufa, Janina Procner, Erika Tomanek
  • Eugeniusz Suchoń,Jan Bolek

 

  • Komisja rewizyjna: Alojzy Kufa, Wanda Toboła